Hodnocení - Řazení prezentací

 

Servery jsou defaultně řazené na základě průměrné návštěvnosti serveru v pořadí od nejvyšší po nejnižší.
V nepravidelných* intervalech jsou servery systémem kontrolovány. Při každém 24. spojení k serveru - pokud se návštěvnost od původní změnila alespoň o 10-20% - proběhne aktualizace průměrné návštěvnosti.
V případě, že je server déle než 7dní offline, je přesunut do koše.
*Základem systému je fronta, kdy jsou servery kontrolovány a poté jsou znovu zařazeni na konec a čekají, proto není možné určit další čas spojení. Každé spojení je však vyvoláno na přelomu hodiny, pouze mezi hodinami 15-21 může být průměrná návštěvnost snížena.

Druhým řazením je „Zájem návštěvníků“, které řadí servery na základě poměru mezi jejich počtem zobrazení v seznamu a následným rozkliknutím detailu prezentace návštěvníkem. Strojově se tak určuje zájem návštěvníků o jednotlivé prezentace. Je-li tedy prezentace serveru dle tohoto řazení na prvním místě, je nejčastěji rozkliknuta v případě, že jí návštěvník v seznamu vidí.

Jak docílit vysoké návštěvnosti? V prvé řadě by se měl každý správce serveru sám zamyslet, jaké informace by měl návštěvníkům - potencionálním budoucím hráčům - o serveru prozradit, aby před připojením na server, skutečně znali všechny důležité informace. Pište, co byste sami chtěli číst.
Obecně platí - vytvořte kvalitní prezentaci serveru s obsáhlým popiskem, který návštěvníka zaujme. Kvalitní relevantní prezentace vede k častému rozkliknutí detailu Vašeho serveru, to vede nejen ke zvýšení CTR a částečnému posunutí serveru vpřed v seznamu, ale také k vyšší návštěvnosti Vašeho serveru cílenou skupinou hráčů, čehož si systém všimne a návštěvnost automaticky navýší.

Vysvětlení pojmů -
Zájem návštěvníků - Lze vidět v seznamu v podobě vybarvených hvězdiček. Jedná se o poměr CTR Vašeho serveru se serverem, který má CTR nejvyšší. Strojně se tak určuje zájem návštěvníků o jednotlivé prezentace.
CTR - Procentuální vyjádření poměru mezi počtem zobrazení Vašeho serveru v seznamu a počtem následného zobrazení jeho detailu.
Hláška: Server čeká ve frontě. se objevuje v případě, že systém nemá dostatek údajů k zapsání návštěvnosti. Může se objevovat i déle než 3 dny.